Jak se zbavit strachu

V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka. 1. Jan 4,18

Dnes mám na srdci pár slov o strachu – opravdu mám na mysli STRACH!

Mnozí z nás máme v paměti, jaké to bylo, když jsme ještě byli dětmi. Když jsme používali ošklivá slova, rodiče nám hrozili, že nám umyjí ústa mýdlem. V našem případě, pokud je „strach“ ošklivé slovo, pak je „víra v Boží lásku“ mýdlem!

Nemluvím o zbabělé víře. Mluvím o mocné víře v Boží bezpodmínečnou, neomezenou, neochvějnou a dokonalou lásku k nám.

Verš z Prvního Janova listu 4,18 nás učí, že porozumění Boží lásce nás osvobodí od strachu. To neznamená, že nikdy nebudeme mít strach. Víra v Boha a Jeho lásku nám však pomůže pokračovat v cestě, i když se bojíme.

Bůh si přeje, abyste si byli jisti, že je s vámi. On vás povede a bude vám ukazovat směr, proto Mu můžete důvěřovat a věřit Mu! Nezapomeňte, Jeho láska je dokonalá, přestože my nejsme. Bůh nás miluje nehledě na naše chyby. Není to nádherné vědět, že nás Bůh miluje takové, jací jsme? Nepozvedá to i vaši víru a nezahání váš strach?

Stane se, že ještě občas pocítíme strach. V takové případě se můžeme znovu zaměřit na Boha a uvědomit si, že nás provede každou situací.

Boží dokonalá láska – ne naše dokonalost – vždy zahání strach.

Můžete se začít modlit

„Bože, jen Tvoje láska dokáže zahnat strach, proto se rozhoduji důvěřovat Tobě.  Věřím, že Tvoje přítomnost je s námi. Vím, že mi pomůžeš v každé situaci, kdy mám strach. Teď přijímám Tvoji lásku.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon