Jak Zvítězit Nad Mentalitou Pouště

Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Chorébu: Dost dlouho jste pobývali na této hoře. Deuteronomium 1,6

Izraelci strávili čtyřicet let putováním pouští, přestože by jejich cesta mohla trvat jen jedenáct dní. Proč tomu tak bylo?

Jednou jsem o tom uvažovala a Pán mi řekl: „Izraelci nemohli jít dál, protože měli mentalitu pouště.“ Izraelci neměli žádnou pozitivní vizi, žádné sny. Nejprve se museli zbavit svého starého způsobu myšlení a začít důvěřovat Bohu.

Postoj Izraelců by nás neměl udivit, protože většina z nás dělá tu stejnou chybu. Chodíme stále dokola v kruzích po stejných pohořích, místo abychom pokračovali v cestě. Někdy nám to trvá léta, než zvítězíme v boji, který bychom mohli vybojovat velmi rychle.

Potřebujeme proměnu myšlení. Musíme stát a věřit, že Boží slovo je pravdivé. V Matouši 19,26 čteme, že u Boha je možné všechno. Vše, co Bůh potřebuje, je naše víra. Chce, abychom věřili, o vše ostatní se pak sám postará.

Bůh nám dnes říká to stejné, co tehdy Izraelcům: „Dost dlouho jste pobývali na této hoře.“ Je čas pokračovat v cestě!


Můžete se začít modlit

„Bože, již dlouho chodím stále kolem starých známých věcí. Vím, že s Tebou mohu vykročit vpřed. Proto se rozhoduji věřit Tobě. Vzdávám se nyní této mentality pouště.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon