Jako dítě

Jako dítě

… a řekl: „Amen, pravím vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království Nebes.“ (Matouš 18,3)

Děti jsou důvěřivé, skromné, milující a odpouštějící. Přemýšlej, o kolik víc bychom si užili život a vztah s Bohem i s ostatními lidmi, kdybychom jednoduše měli tyto čtyři ctnosti. Ježíš říká, že bez těchto vlastností nemůžeme vstoupit do království Nebes. Z toho je zřejmé, že pro něho jsou velmi důležité. Nemůžeme se těšit z požehnání Božího království a zároveň si udržovat špatné postoje.

Když přemýšlím, co je důležité pro slyšení Božího hlasu, vím, že klíčové je, být jako dítě. Děti totiž věří všemu, co jim řekneš. Někteří lidé si myslí, že děti jsou naivní a věří všemu, i když to zní směšně nebo hloupě. Já si nemyslím, že by děti byly naivní. Jsou jen důvěřivé. Bůh rozhodně nechce, abychom byli naivní, chce však abychom byli důvěřiví. Někdy se stává, že nás zradí lidé, které milujeme a kterým důvěřujeme. V důsledku toho jsme v pokušení přestat důvěřovat i všem ostatním. Nemůžeme ale nechat jiné lidi pykat za chybu jedné osoby.

Na světě jsou lidé, jimž není možné věřit, naproti tomu existuje ale spousta dobrých lidí, a my musíme odmítnout ducha podezřívavosti. Bůh je stoprocentně důvěryhodný. Bohužel nemůžeme bezvýhradně důvěřovat všem lidem, Bohu ale ano.

Bůh chce, abys k němu přišel jako malé dítě, zcela mu důvěřoval a věřil všemu, co říká, protože je absolutně důvěryhodný.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nedovol, aby jedna nebo dvě špatné zkušenosti určovaly průběh tvého života.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon