Jeho milost tě ponese

Jeho milost tě ponese

Jste-li tupeni pro jméno Kristovo, jste blahoslavení, neboť na vás spočívá Duch slávy a moci, Duch Boží. (1.Petrova 4,14)

Trpěl jsi někdy kvůli tomu, že jsi křesťan? Vysmívali se ti, přehlíželi tě, zažil jsi nepochopení, nedočkal ses povýšení, nebo ještě něco horšího?

Někteří si myslí, že je hrozné, když s nimi druzí špatně zacházejí kvůli tomu, že jsou křesťané, Bůh to ale vidí úplně jinak. Nikdy neočekává, že budeme pro něho trpět bez jeho pomoci. Můžeme pevně věřit, že kdykoli jsme jakýmkoli způsobem ponižováni nebo je s námi špatně zacházeno kvůli naší víře v Ježíše Krista, Bůh nám dá zvláštní míru milosti, která nám umožní tento útok vyvážit. Dostaneme sílu, abychom mohli obstát!

Když si budeme vědomi Boží přítomnost ve svém životě a budeme na ní závislí, dokážeme projít obtížnými okolnostmi a zachovat si pokoj a radost. Stejně jako Šadrak, Méšak a Abed-nego budeme moct vstoupit do ohnivé pece (viz Daniel 3,21–27), do problémů a bojů, a vyjít z nich, aniž by z nás byl cítit kouř.

Pokud v těžkých časech zůstaneme stabilní a budeme důvěřovat Bohu, můžeme si být jisti, že naší odměnou bude Boží sláva.


Přijmi do svého života Boží přítomnost a buď nadšený z toho, jak tě jeho milost uschopňuje čelit čemukoli, co se ti postaví do cesty.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon