Jen Ježíš

Jen Ježíš

K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jho otroctví. (Galatským 5,1)

Ježíš přišel na tento svět, aby zaplatil za naše hříchy a vzal na sebe náš trest. Stal se naším náhradníkem, splatil náš dluh způsobem, který nás nic nestojí. To vše učinil dobrovolně, pro svou neuvěřitelnou lásku, milost a milosrdenství.

Ježíš zdědil vše, co má Otec, a nás povolal, abychom se na základě své víry stali spolu s ním Božími spoludědici. Zajistil nám cestu k úplnému vítězství jak nyní, tak i v budoucnu. On zvítězil, a my dostaneme cenu, aniž bychom za ni museli platit. Udatně vítězíme spolu s ním.

Jednodušší už to být nemůže. Evangelium je nádherně jednoduché.

Veškeré komplikace jsou jen důsledkem satanovy snahy. On nenávidí jednoduchost, protože ví, jakou moc a radost přináší naše víra. Kdykoli se tvůj vztah s Bohem stane složitým, vrať se k jednoduchosti víry a buď jako malé dítě. Ježíš řekl: „Jen věř a uvidíš Boží slávu“ (viz Jan 11,40).

Vrať se k jednoduchosti víry v Ježíše a raduj se z ní.


Věřit je mnohem jednodušší, než nevěřit.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon