Když Bůh mluví, buď pokorný

Když Bůh mluví, buď pokorný

Ale k tomu shlédnu: Ke zkroušenému a ubitému v duchu a k tomu, kdo se třese při mém slovu. (Izajáš 66,2)

Když slyšíš Boha, můžeš buď reagovat pokorně a s důvěrou, nebo zatvrdit srdce a ignorovat ho. Je smutné, že někteří lidé, když nedostanou to, co chtějí, nebo procházejí zkouškami, zatvrdí svá srdce. Přesně to se stalo Izraelcům, když putovali pouští. Bůh pro ně připravil nádherné věci, ale nejprve chtěl prověřit, jestli mu skutečně důvěřují. Záměrně je vedl delší a náročnější cestou, aby zjistil, zda zachovají jeho příkazy nebo ne. Ve svém Slově nám říká, abychom nezatvrzovali svá srdce jako oni (viz Židům 3,7–8).

V Izraelcích jejich problémy vyvolaly hořkost. Zatvrdili svá srdce a nechodili po Božích cestách. Měli mnoho špatných postojů a nemohli být úspěšní, protože odmítali důvěřovat Bohu. Nedovol, aby se tvé srdce v těžkých chvílích stalo zatvrzelým. Lidé s tvrdým srdcem jsou vzpurní a nenechají se korigovat. Mají potíže s nasloucháním Bohu a problémy ve vztazích. Nejsou ochotni vidět situaci z perspektivy jiných lidí, nerozumějí potřebám ostatních a obvykle se o ně nezajímají. Jsou sebestřední a v jejich srdci chybí soucit. Vášnivě hledej Boha a pros ho, aby obměkčil tvé srdce a pomohl ti stát se citlivým na jeho dotek a jeho hlas.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Když věci nefungují tak, jak bys chtěl, důvěřuj Bohu a zachovej si zdravý postoj.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon