Kristus v tobě, naděje slávy

Kristus v tobě, naděje slávy

… kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi pohany: tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy. (Koloským 1,27)

Díky Ježíši Kristu, který žije nás, si ty i já můžeme uvědomovat Boží slávu a zakoušet ji ve svém životě. On je naší nadějí na to, že uvidíme lepší a větší věci.

Boží sláva je zjevení Boží dokonalosti. Jako Boží děti máme v Kristu dědictví, jehož součástí je právo zakoušet jeho zjevenou dokonalost. Satan zuřivě bojuje, aby nás oklamal. Chce, abychom věřili, že jsme neschopní, nehodní a nezasloužíme si od Boha to nejlepší. Proto se mnozí dívají sami na sebe a cítí se poražení.

Pokud si ale budeš pamatovat, že Ježíš Kristus je v tobě, a ty díky tomu můžeš zakoušet jeho slávu – jeho zjevenou dokonalost –, pak budeš plný naděje. Každý den svého života budeš usilovat o lepší a lepší věci. Podívej se dál, za to, co můžeš udělat ty, a soustřeď se na to, co tvým prostřednictvím může udělat Bůh.

Jsi připraven věřit, že Bůh do tvého života vylije svou dobrotu a dokonalost? On hledá někoho, komu by prokázal svou dobrotu. A tím člověkem se můžeš stát ty!


To nejlepší se teprve stane, proto buď nadšený a očekávej dobré věci! 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon