Láska v akci

Láska v akci

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan 13,35

Jako křesťané jsme povolání ostatním prokazovat lásku. Ve zmíněném verši čteme, že takto všichni poznají, že jsme Ježíšovi učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým (Jan 13,35). Budete-li jeden druhému prokazovat lásku.

Mnoho lidí si myslí, že láska je „pouze nějaký pocit“; ve skutečnosti jde o mnohem víc. Opravdovou lásku je možné pozorovat v našem jednání.

Nemusí jít vůbec o nějaké výjimečné nebo ohromující činy. Jedním z nejlepších způsobů, jak ukázat Ježíšovu lásku, jsou jednoduché každodenní skutky…

Například malý dáreček nebo krátká konverzace s někým, kdo se necítí dobře a potřebuje přítele. Nebo třeba věnování tašky plné nákupu mamince samoživitelce, která bydlí vedle a snaží se, aby její děti měly co jíst.

Lásku můžeme projevit i jednoduchým úsměvem a pozdravením kolemjdoucího na ulici, na chodbě nebo v obchodě.

Existuje mnoho způsobů, kterými lze prokazovat Kristovu lásku. Když někomu ukážeme Boží lásku, můžeme tím obměkčit jeho srdce a brzy se sám stane nástrojem této lásky!

Radujte se tedy v Boží lásce a dovolte Bohu, aby vás vedl. Cítíte, že vám i v tomto okamžiku pokládá na srdce určité věci?

Toužím po tom, aby moje láska k Bohu  byla zjevná v mé lásce k druhým lidem, dokonce i k těm, které je těžké milovat. Pokud se mi podaří Boží láskou obměkčit byť jen jedno srdce, může tento člověk Boží láskou zapůsobit na srdce dalšího člověka a ten zase na dalšího. A Boží láska může takto proudit dál a dál. Brzy z toho může vzniknout revoluce lásky!


Můžete se začít modlit

„Bože, přeji si, aby moje láska k Tobě byla zjevná v mé lásce k ostatním. Ukazuj mi nové způsoby, kterými mohu lásku projevovat všem, které přivedeš do mého života.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon