Lidé mají být tvou prioritou

Lidé mají být tvou prioritou

Co se mě týče, ať je ode mě vzdáleno to, abych hřešil proti Hospodinu a přestal se za vás modlit. (1. Samuelova 12,23)

Jedním z klíčů k účinné modlitbě je, soustředit se na druhé a nebýt posedlý vlastními potřebami. Samozřejmě se můžeme modlit i za sebe a můžeme Boha prosit, aby se postaral o naše potřeby. Musíme si ale dát pozor, aby takové modlitby v našem modlitebním životě nepřevažovaly. Samolibé, sobecké a sebestředné modlitby nebývají účinné. Proto musíme dbát na to, abychom se modlili také za druhé lidi.

Pravidelně se modlím za čtyři nebo pět lidí, o nichž se doslechnu že něco potřebují. Když je některá z těchto modliteb vyslyšena, najdu si někoho jiného, kdo potřebuje modlitby. Pravděpodobně to děláš podobně. Jakmile se doslechneš o někom, kdo nedávno ztratil milovanou osobu, o někom, kdo potřebuje práci, kdo nemá kde bydlet, kdo právě obdržel špatnou zprávu od lékaře, o někom, jehož dítě je nemocné, nebo o někom, koho právě opustil manžel nebo manželka, začneš se za tyto lidi modlit.

Lidé mají nejrůznější potřeby a potřebují naše modlitby. Bůh chce, abychom se jeden za druhého modlili s upřímnou láskou a soucitem. Když se modlíme za jiné lidi, zaséváme semena, která pak přinášejí úrodu v našem vlastním životě. Pamatuji si ženu, která mi vyprávěla, jak se zúčastnila jedné z mých konferencí, kde jsem se modlila za uzdravení nemocných. Přestože měla leukémii, začala se modlit za uzdravení druhých, a ani ji nenapadlo modlit se za sebe. Následující týden měla schůzku s lékařem, a ten jí po prohlídce a krevních testech řekl, že, ačkoli nikdo nechápe, co se stalo, už tuto nemoc nemá.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Čím více se budeš starat o druhé, tím více se Bůh bude starat o tebe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon