Modli se a děkuj

Modli se a děkuj

Když se Daniel dověděl, že byl vydán takový předpis, šel domů … a tam jako vždy třikrát denně poklekal na kolena, modlil se a vzdával chválu před svým Bohem, neboť tak to činil i dříve. (Daniel 6,10)

Děkování je pro slyšení Božího hlasu stejně důležité jako chválení a uctívání. Je to něco, co Bůh miluje, co těší jeho srdce a na co reaguje. Kdykoli Bohu přinášíme takové uspokojení, naše důvěrnost s ním se prohlubuje, a to přispívá k lepšímu vztahu s ním.

Pokud nejsme vděční za to, co máme, proč by nám Bůh měl dávat něco dalšího, nad čím bychom pak znovu jen reptali? Na druhou stranu, když vidí, že si skutečně vážíme toho, co máme, a jsme vděční za malé i velké věci, bude mít tendenci nám ještě víc žehnat. V listu Filipským 4,6 čteme, že naše prosby má předcházet a doprovázet děkování. Bez ohledu na to, za co se modlíme, děkování by nikdy nemělo chybět. Dobrým zvykem je, zahájit každou modlitbu děkováním. Například: „Děkuji za vše, co jsi v mém životě udělal. Jsi úžasný a opravdu tě miluji a vážím si tě.“

Doporučuji, abys prozkoumal svůj život a věnoval pozornost svým myšlenkám a slovům. Všímej si, jak často vyjadřuješ vděčnost. Pokud jsi připraven na výzvu, zkus vydržet celý den bez jediného stěžování. V každé situaci pracuj na svém postoji vděčnosti. Staň se prostě neskutečně vděčným, a pak sleduj, jak se bude tvá důvěrnost s Bohem prohlubovat a Bůh na tvůj život bude vylévat větší požehnání než kdykoli předtím.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Místo stěžování buď plný vděčnosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon