Modli se za druhé

Modli se za druhé

Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi… 1. Timoteova 2,1

Když se modlíme, mluvíme k Bohu a nasloucháme jeho slovům. Jedním z druhů modlitby je přímluva, což je jednoduše řečeno modlitba za někoho jiného než za sebe. Je to volání k Bohu jménem někoho jiného, přednášení potřeb druhých Bohu v modlitbě. Někdy jde také o naslouchání, co Bůh řekne k jejich situaci. Přímluva je jedním z nejdůležitějších druhů modlitby. Mnozí lidé se totiž za sebe nemodlí, jiní nevědí jak na to. Proč? Protože nemají vlastní vztah s Bohem. Navíc bývají chvíle, kdy okolnosti jsou tak těžké, stres tak velký, zranění tak bolestivé nebo situace tak matoucí, že lidé prostě nevědí, jak se za to všechno mají modlit. Někdy se také stává, že se lidé za svou situaci modlili tak dlouho, že jim už nezbývají žádné síly.

Jednou jsem například navštívila přítelkyni, která byla v nemocnici s rakovinou. Prala se s nemocí statečně a modlila se jako bojovnice. Pak ale dosáhla bodu, kdy jí došly síly. Najednou nebyla schopná se modlit tak, jak chtěla. Svěřila se mi: „Joyce, já už se prostě nedokážu modlit.“ Potřebovala, aby se za ni modlili její přátelé – nejen aby se občas pomodlili, ale aby se za ni skutečně modlili; aby se modlili místo ní, protože ona už to sama nedokázala.

Jsem si jistá, že i ve tvém životě jsou lidé, kteří potřebují modlitbu. Potřebují, abys je přinášel před Boha a naslouchal mu, co ti řekne k jejich situaci. Pros Boha, aby ti ukázal, kdo potřebuje modlitbu. A pak se za tuto osobu věrně modli.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Buď věrný a modli se za druhé tak, jak tě Bůh povede.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon