Modli se

Modli se

O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. (Filipským 4,6)

Příliš často se stává, že modlitbu bereme jako poslední naději v zoufalství. Důvody bývají různé: snažíme se vyřešit problém sami, předpokládáme, že Bůh je příliš zaneprázdněn jinými věcmi, nebo máme pocit, že se na nás Bůh zlobí a neposlouchá naše modlitby. Jenže když se nemodlíme, neseme břemena, která nést nemusíme.

Mnozí věřící mají mnohem těžší život, než by mohli mít, protože si neuvědomují, jak je modlitba mocná. Kdybychom si toho byli vědomi, modlili bychom se za všechno hned, a už bychom modlitbu nebrali jako poslední možnost.

Apoštol Jakub nabízí modlitbu jako jednoduché řešení pro ty, komu je zle (viz Jakub 5,13). Poselstvím tohoto verše pro nás je, že se můžeme v modlitbě obrátit k Bohu kdykoli v průběhu dne bez ohledu na to, co se stane. Takový přístup je velmi užitečný: čím víc se budeš modlit, tím blíž budeš Bohu.

Kdykoli máš nějaký problém, reaguj vždy nejprve modlitbou. Pokud něco potřebuješ, neváhej a řekni o tom Bohu. Když ztrácíš odvahu nebo bys to nejraději vzdal, promluv si o tom nejprve s Bohem. On tě miluje, a když k němu přijdeš v modlitbě, budeš překvapen, jak to změní tvůj život.


Ať už se ocitneš v jakékoli situaci, učiň modlitbu svou první, a nikoli poslední reakcí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon