Modlitba nemusí být dlouhá, aby byla mocná

Modlitba nemusí být dlouhá, aby byla mocná

Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni; vždyť Bůh, váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte. (Matouš 6,7–8)

Jednou z největších lží, které satan lidem namlouvá, je, že modlitba musí trvat dlouho. Chce tě přesvědčit, že se musíš modlit dlouhé hodiny, jinak to vůbec nemá cenu. Z Božího slova i ze své vlastní zkušeností vím, že modlitba může být mocná, i když není dlouhá. Naproti tomu může být mocná, i když nebude krátká. Délka našich modliteb ve skutečnosti pro Boha není rozhodující. Jediné, na čem záleží, je, aby naše modlitby byly upřímné, vedené Duchem a doprovázené skutečnou vírou.

Někdy se můžeme při modlitbě natolik zamotat do vlastních slov, že modlitby ztratí svou moc. Znovu chci zdůraznit, že na delší modlitbě rozhodně není nic špatného. Jak již jsem řekla, jsem přesvědčená, že bychom si měli vyhradit čas na delší společenství s Bohem a modlitbu a že naše ochota nebo naopak nedostatek vůle trávit s Bohem čas určují úroveň našeho vztahu s ním. Nemyslím si ale, že bychom se měli snažit trávit určitý počet hodin snahou komunikovat s Bohem a naslouchat mu, jestli k tomu nejsme vedeni Duchem svatým, jen proto, že to vnímáme jako povinnost nebo to děláme v rámci tělesného snažení. Pokud situace v našem životě vyžaduje delší modlitbu a naslouchání Bohu, pak tomu jistě musíme věnovat potřebný čas. Nemusíme se však sáhodlouze modlit jen proto, abychom si mohli odškrtnout splněnou povinnost.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: V modlitbě se nech vést Duchem, modli se ze srdce a se skutečnou vírou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon