Nech se vést Duchem

Nech se vést Duchem

Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyučuje ke tvému prospěchu, který tě vodí cestou, po níž půjdeš. (Izaiáš 48,17)

Lidé se většinou bojí být jiní než všichni ostatní. Většina lidí se raději řídí stanovenými pravidly, než aby se odvážila následovat vedení Božího Ducha. Když se budeme řídit lidskými pravidly, budeme se líbit lidem. Když ale vykročíme ve víře a následujeme Božího Ducha, budeme se líbit jemu. Nemusíš být pod tlakem a myslet si, že se musíš modlit určitým způsobem nebo že se musíš soustředit na určité věci jen proto, že to tak dělají jiní lidé. Místo toho měj svobodu vyjádřit svou jedinečnost a modli se tak, jak tě Bůh vede. On každého z nás používá, aby se modlil za různé věci. Tím zajišťuje, aby bylo postaráno o všechno, za co je třeba se modlit.

Když děláme to, co dělají všichni ostatní, cítíme se často být v bezpečí,. Smutné ale je, že dokud se nenaučíme žít ve svobodě a nedovolíme Božímu Duchu, aby nás vedl, kam on sám chce, nebudeme naplněni. Mnoho let jsem žila ve svázanosti, protože jsem se snažila při modlitbě dodržovat stanovená pravidla a předpisy, které jsem se naučila od ostatních. Pro začátek to bylo dobré, časem se ale můj modlitební život stal nudným a nezajímavým. Když jsem se rozhodla vstoupit do svobody a odevzdala se vedení Ducha svatého, přišla nová kreativita a čerstvé nadšení. Bylo to úžasné. Zjistila jsem, že mě Duch svatý vede skoro každý den jinak. Když se nyní modlím, neřídím se nějakými pravidly, předpisy nebo časovými rozvrhy.

Popros Boha, aby ti ukázal, kým jsi ve své jedinečnosti, kterou ti dal. Modli se, aby ti pomohl slyšet jeho hlas a následovat ho jedinečným a úžasným způsobem, pro který tě stvořil.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Vstup do svobody a dovol Bohu, aby tě vedl.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon