Nedovolte, Aby Bůh Zůstal Ve Škatulce První Pomoci!

Nevíte, že jste Boží svatyně a že ve vás bydlí Duch Boží?  1. Korintským 3,16

Dříve jsem s Bohem trávila čas jen občas a to hlavně, když jsem v životě narazila na těžkosti. Nakonec jsem se rozhodla, že nedovolím, aby se můj život skládal z jedné nouzové situace za druhou. Každý den jsem potřebovala hledat Boží tvář stejně vroucně jako v té nejvyšší nouzi.

Pravdou je, že nám Bůh pomůže, kdykoliv se k Němu obrátíme. Chceme-li však prožívat trvalé vítězství, nesmíme Boha ponechat ve škatulce první pomocí. Místo toho Jej můžeme pozvat do svého každodenního života.

Bůh touží s námi mít osobní vztah. Dokázal to tím, že se rozhodl přebývat v našem nitru.

Ježíš nám svou smrtí na kříži otevřel cestu k osobnímu vztahu s všemohoucím Bohem.  Bůh by se nikdy nerozhodl trvale přebývat v našem srdci, pokud by svůj vztah s námi naplánoval jen jako „záchrannou akci v nouzi“.

Není to úžasná myšlenka? Bůh je tvým osobním přítelem. Rozhodneš se Ho již dnes vyndat ze své škatulky první pomoci?


Můžete se začít modlit

„Bože, vím, že křesťanský život je mnohem víc než jen záchrana v nouzi. Protože přebýváš v mém srdci, toužím Tě poznat jako osobního přítele. Nebudu k Tobě volat, jen když narazím na nějaký problém, ale chci každý den hledat Tvou tvář.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon