Nejlepší pomoc

Nejlepší pomoc

Pozvedám svůj zrak k horám. Odkud mi přijde pomoc? Pomoc přijde od Hospodina, který učinil nebesa i zemi. (Žalm 121,1–2)

Ve své víře bychom měli dospět do fáze, kdy nebudeme chodit za druhými lidmi pokaždé, když potřebujeme vědět, co dělat. Netvrdím, že je špatné požádat o radu někoho, o kom si myslíme, že je moudřejší než my. Domnívám se ale, že příliš se spoléhat na názory lidí není dobré, a může to urážet Boha.

V dnešním verši čteme, že David nejprve hledal pomoc u Boha a že Bůh byl jeho jedinou pomocí. A pro tebe platí totéž: musíš být jako David a vždy musíš nejprve hledat Boha. Musíš se naučit v každé situaci obracet především k němu a nehledat ho až v krajním případě.

Bůh si může použít člověka, aby nám něco vyjasnil nebo aby potvrdil to, co již cítíme v srdci. Takže nejdřív hledej Boha, a pokud tě povede k člověku, následuj ho.

V knize Numeri 22,22–40 si Bůh dokonce použil osla, aby mluvil k člověku. Pán touží k tobě mluvit, a proto je ochoten použít všechny dostupné prostředky. Můžeš si být jistý, že pokud mu budeš důvěřovat, najde způsob, jak ti předat své poselství.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Vždy nejprve hledej pomoc u Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon