Nikdy nejste sami

Hospodin půjde před tebou, on bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs. Deuteronomium 31,8

Smutek a osamělost jsou vážným problémem mnoha lidí. Tyto dvě věci jdou navíc mnohokrát ruku v ruce, lidé trpí smutkem, protože jsou osamělí. Naše služba často dostává modlitební prosby od lidí, kteří bojují s osamělostí.

Boží slovo nám říká, že nejsme sami. Bůh nás touží vysvobodit, utěšit a uzdravit. Když však prožijeme bolestivou ztrátu, můžeme na tuto skutečnost zapomenout.

Satan se vás bude snažit přesvědčit, že jste v tom sami. Chce, abyste uvěřili, že nikdo nechápe vaše pocity. To je ale lež. Kromě toho, že je Bůh s vámi, máte také mnoho sourozenců v Kristu, kteří chápou, čím psychicky a citově procházíte (viz 2. Korintským 1,3–4).

Nejste sami a nikdy nebudete, nehledě na situaci, které budete čelit.

To může být těžko pochopitelné, pokud právě procházíme bolestivým obdobím, nebo se musí naše duše vyrovnat se ztrátou. Nesmíme si však tuto pravdu nechat vzít. Bůh nás miluje a má pro nás připravenou světlou budoucnost. Doufejte v Boha a důvěřujte Mu, že váš smutek obrátí v radost (viz Izajáš 61,1–3).

Můžete se začít modlit

„Bože, někdy mi smutek a osamělost zastíní pravdu. Vím ale, že mě nikdy neopustíš. Pomoz mi nezapomínat, že jsi mi blízko a daruj mi přátelství s ostatními křesťany, kteří mě budou povzbuzovat k následování Tebe.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon