Nikdy sám

Nikdy sám

Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu. Duch ho vodil pustinou čtyřicet dní a Ďábel ho pokoušel. (Lukáš 4,1–2)

Z dnešních veršů se dozvídáme, že ihned poté, co byl Ježíš pokřtěn v Duchu svatém, jej Duch vyvedl na poušť, aby byl čtyřicet dnů a nocí pokoušen ďáblem. Pravděpodobně to byla velmi obtížná zkušenost, Ježíš ale vedení Ducha okamžitě poslechl. Věřil Duchu svatému, protože věděl, že i potíže, jimž bude čelit, nakonec budou k jeho dobru.

Po skončení čtyřiceti dnů na poušti začal svou veřejnou službu: „Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila do celého okolí.“ (Lukáš 4,14) Ježíš musel být ochoten následovat vedení Ducha svatého nejen k moci a slávě; musel také být ochoten ho následovat do těžkých časů zkoušek a pokušení.

Poslušnost Bohu v těžkých časech pomáhá rozvíjet zbožný charakter. Ježíš nám dal příklad, který bychom měli následovat. Následování vedení Ducha svatého během období těžkostí nás posiluje a učí nás věrnosti a odhodlání. To jsou jistě kvality, které si Bůh přeje v našich životech vidět.

Bůh nám dal Ducha svatého, aby nám pomohl naplnit jeho plány pro náš život. Někdy se musíme setkat s obtížemi, abychom si vypěstovali charakter, který potřebujeme pro naplnění Božích plánů. Nezapomeň, že nikdy ničemu nemusíš čelit sám, ani v časech těžkých, ani v časech dobrých. Duch svatý je vždy s tebou, aby ti pomohl, a jeho cesta je vždy ta nejlepší.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Neboj se těžkých časů, protože ve výsledku tě učiní silnějším.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon