Nové srdce

Nové srdce

Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla … Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit. (Ezechiel 36,26–27)

Tyto verše obsahují zaslíbení, které nám Bůh dal před několika tisíci lety. Zaslíbil, že přijde den, kdy dá lidem nové srdce a vloží do nich svého Ducha. Když Bůh vyřkl tato slova, žili lidé pod Starou smlouvou. Bylo to v době před Ježíšovým narozením, smrtí a vzkříšením. V době Staré smlouvy byl Duch svatý s lidmi a na některé přicházel v konkrétních situacích, nežil však v jejich srdcích.

Dnes žijeme době Nové smlouvy, o níž Bůh mluvil ústy proroka Ezechiele, když slíbil, že pošle svého Ducha, který bude žít v nás. Nikdo se nemohl znovu narodit a stát se příbytkem Božího Ducha, dokud Ježíš nezemřel a nevstal z mrtvých. Ale nyní, když byl Ježíš dán, můžeme ho přijmout jako Pána a Spasitele a Duch svatý může vstoupit do našich srdcí. Když žije v nás, mluví k nám, umožňuje nám slyšet svůj hlas a dává nám sílu k poslušnosti Božímu slovu.

Chci tě povzbudit, abys přemýšlel nad úžasným požehnáním, kterého se ti dostalo, když si tě Bůh vybral jako svůj domov. Znamená to, že ti je velmi blízko a můžeš s ním mít nádherné společenství.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Jsi Bohu velmi blízko.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon