Očekávej od Boha velké věci

Očekávej od Boha velké věci

Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet… (Efezským 3,20)

Někteří lidé se tak bojí špatných zpráv, že je ani nenapadne modlit se za zprávy dobré! To není správný postoj. Pokud chceme slyšet Boží hlas a chceme ve svém životě vidět působení jeho moci, musíme pěstovat postoje, které se mu líbí. Potřebujeme vyměnit negativní očekávání za pozitivní. Náš základní přístup k životu musí být plný víry, naděje a očekávání dobrých věcí. Vždyť v Bibli čteme, že bez víry není možné zalíbit se Bohu (viz Židům 11,6) a že naděje nikdy nezklame (viz Římanům 5,5). U Boha nenajdeme nic negativního, on sám ani jeho jednání nás nikdy nezklamou. Vše, co činí, je pro naše dobro. A přesně to musíme očekávat, když se modlíme. Neměli bychom se modlit a potom přemýšlet, jestli Bůh vůbec něco udělá. Měli bychom se modlit a očekávat, že Bůh udělá ještě víc, než jsme žádali.

Dnešní verš říká, že Bůh může udělat „daleko více“, než o co bychom se odvažovali ho prosit, a má pro nás věci, které přesahují naše nejodvážnější modlitby, touhy, myšlenky, naděje nebo sny. Není to úžasné? Tento verš nám chce dodat odvahu, abychom se modlili v očekávání. Sama bych se raději modlila velké modlitby s velkým očekáváním a dostala polovinu toho, za co jsem se modlila, než abych se modlila malé ustrašené modlitby zcela bez víry, které by byly stoprocentně vyslyšeny.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Očekávej od Boha velké věci!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon