Otevři své srdce

Otevři své srdce

Ježíš zaplakal. (Jan 11,35)

Mnozí lidé nedokážou prožívat ryzí emoce, protože v minulosti vytrpěli tolik bolesti, že své pocity jednoduše „vypnuli“. Lidé, kteří delší dobu odmítali cokoli cítit, se bojí znovu začít, protože vše, co si z pocitů pamatují, je bolest.

Pokud chceš znovu prožívat Bohem dané emoce, budeš se muset nejprve vypořádat s emocionální bolestí. Když se odvážíš znovu začít cítit, tvé ledové srdce roztaje. Tento proces ale vyžaduje jistou míru trpělivosti a ochoty spolupracovat s Bohem, který je schopen naše emoce znovu probudit.

Bez ohledu na to, co způsobilo tvou bolest nebo jak strašná byla, nezůstávej v otroctví ledového srdce. Jinak budeš vždy řešit jen důsledky své bolesti, nikoli její kořeny. Nebudeš chráněn před dalším zraněním a tvá schopnost slyšet Boží hlas bude omezená. Ledové srdce není od Boha. Bůh nám dal pocity. V dnešním verši čteme, že i Ježíš plakal. Když si dovolíš vnímat emoce, budeš zranitelný. Bude to ale jiné, protože uvnitř tebe žije Ježíš, který je tvým velkým Lékařem. Kdykoli budeš zraněn, postará se o tvou ránu.

Pokud jsi vypnul emoce, uvědom si, že jsi tím ohrozil i vlastní schopnost slyšet Boží hlas. Otevři své srdce a požádej Boha, aby jej učinil citlivým a uzdravil tě, abys mohl slyšet jeho hlas a vychutnat si důvěrné společenství s ním.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Pokud postavíš zeď, aby se k tobě nikdo nedostal, zůstaneš uvězněn ve vlastním malém vězení.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon