Poslušné srdce

Poslušné srdce

Díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, ale stali jste se ze srdce poslušnými vzoru učení, jemuž jste byli svěřeni. (Římanům 6,17)

Pavel napsal, že se věřící v Římě stali „ze srdce poslušnými“. To bylo důležité, protože je také možné mít polovičatou poslušnost, tedy být poslušný v chování, ale nerad, neochotně a ne celým srdcem.

Poslouchat, co Bůh říká, není jen otázkou toho, co navenek předvádíme; je to také otázka správného postoje. Pokud se opravdu chceš líbit Pánu, budeš s nadšením následovat jeho pokyny a rady pro svůj život.

Doporučuji ti, aby ses ale snažil o ještě vyšší úroveň: buď ve své poslušnosti rychlý, radikální a radostný. Nebuď typem člověka, s nímž Bůh musí jednat týdny, jen aby jej přiměl udělat sebemenší věc. To, co od tebe Bůh žádá, udělej vždy s radostí.

Poslušnost je víc než duchovní povinnost – je to duchovní příležitost! Tvá poslušnost Bohu bude nakonec odměněna. Poslušnost zasévá semínko nutné k tomu, aby ve tvém životě mohlo vyrůst požehnání, a nikdy to s ní nemůžeš přehnat. Bůh vždy každé semeno poslušnosti odmění.


Poslušné srdce vede k Božímu požehnání pro tvůj život.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon