Postoj podřízenosti

Postoj podřízenosti

Kdo odvrací své ucho od slyšení zákona, i jeho modlitba je ohavností. (Přísloví 28,9)

Dnešní verš říká překvapivou věc o našich modlitbách: když nejsme náležitě podřízeni autoritě nebo jednáme ve vzpouře, bouříme se proti Bohu.

Bez korigování prostě nemůžeme dospět ke zralosti. Pokud jsme vzpurní vůči pravidlům, která platí ve společnosti, vůči dopravním předpisům nebo jakékoli jiné formě autority, pak máme se svým postojem vážnější problém, než bychom si mysleli. Vzpurný postoj je něco, co musíme ze své mysli a chování skutečně odstranit! Proč? Protože pokud se odmítáme podřídit pozemské autoritě, nebudeme podřízeni ani autoritě Boží. Jedná se o neposlušnost, která nám brání v efektivní modlitbě.

Bůh mě na několik let umístil do služby někoho jiného, a teprve poté mi dovolil začít službu vlastní. Musela jsem se naučit fungovat pod autoritou. To pro mě vůbec nebylo jednoduché. Ne vždy jsem souhlasila s rozhodnutími, která byla učiněna, a ne vždy jsem měla pocit, že se mnou bylo zacházeno spravedlivě. Ale jednou z lekcí, které mě Bůh naučil, je, že nebudeme moct stát v pozici autority, pokud sami nejsme ochotni se autoritě podřídit.

Možná toužíš po zvýšení platu nebo povýšení v práci, přitom ale pravidelně pomlouváš svého šéfa a jsi vůči němu kritický. To je forma vzpoury a může to bránit tvému pokroku. Když budeš mít postoj podřízenosti, tvé modlitby budou častěji vyslyšeny a jasněji uslyšíš Boží hlas.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Ne všechno, co se od tebe v životě žádá, musí být spravedlivé, Bůh ale nakonec vždy spravedlnost nastolí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon