Postoje určují tvůj osud

Postoje určují tvůj osud

Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. (Přísloví 4,23)

Postoje jsou velmi důležité, protože vedou k chování, které se projevuje v našem životě. Postoj, ať už je dobrý nebo špatný, začíná myšlenkami.

V angličtině existuje rčení: Zasej myšlenku, sklidíš jednání; zasej jednání, sklidíš zvyk; zasej zvyk, sklidíš charakter; zasej charakter, a sklidíš osud.

Osud je výsledek našeho života, charakter je to, kým jsme, a zvyky jsou podvědomé vzorce chování. Náš osud nebo také výsledek našeho života je ve skutečnosti ovoce našich myšlenek. V nich začíná celý proces. Není divu, že nás Bible učí, abychom obnovovali svou mysl a rozvíjeli nové postoje a vzorce chování (viz Římanům 12,2; Efezským 4,23). Máme být dobrými studenty Božího slova a budovat v sobě myšlení, které nakonec změní celý náš osud, výsledek našeho života.

Špatnými postoji, jako je hořkost, hněv, neodpuštění, špatná nálada, neúcta, snaha o pomstu nebo nevděčnost a mnoho dalších můžeme klást překážky Duchu svatému. Duch svatý si může používat zbožné postoje, nikoli bezbožné.

Pravidelně zkoumej své postoje a pečlivě je střež, právě k tomu tě chce povzbudit dnešní verš. Pokud potřebuješ změnit svůj postoj, stačí, když změníš své myšlenky.

Satan se vždy pokusí naplnit naši mysl špatnými myšlenkami, my však nemusíme přijmout věci, které se nám snaží vnucovat. Nevzala bych si lžíci jedu jen proto, že mi ji někdo nabízí, a ty jistě také ne. Pokud jsme dost chytří na to, abychom odmítli jed, měli bychom být natolik inteligentní, že nedovolíme satanovi, aby otrávil naše myšlenky, postoje a v konečné fázi i náš osud.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Každý den prováděj inventuru svých postojů, aby ses ujistil, že jsou v dobrém stavu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon