Posvěcené uši k naslouchání

Posvěcené uši k naslouchání

Ke komu mám mluvit, koho varovat, aby slyšeli? Hle, mají ucpané uši, nejsou schopni dávat pozor. Hle, Hospodinovo slovo jim bylo k posměchu, nemají v něm zalíbení. (Jeremjáš 6,10)

Pokaždé, když k nám Bůh promlouvá a my se chováme, jako bychom ho neslyšeli, stává se naše srdce se o něco zatvrzelejším. Tak to pokračuje, dokud nedosáhneme bodu, kdy je pro nás extrémně obtížné Boha slyšet. Nakonec naše tvrdohlavost zcela otupí naši schopnost ho slyšet. Pokaždé, když se otočíme zády k něčemu, o čem víme, že je to správné, staneme se o něco zatvrzelejšími. Nakonec se můžeme stát zcela hluchými.

V dnešním verši čteme, že Bůh chtěl, aby Jeremjáš varoval svůj lid před hrozícím zničením. Oni ho ale nemohli slyšet, protože jejich uši byly ucpané. Jak smutné!

Naproti tomu v Janově evangeliu vidíme, že Ježíš velmi dobře slyšel. Věřím, že toto je jeden z nejdůležitějších veršů na téma naslouchání Bohu v Bibli: „Já sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli toho, kdo mne poslal.“ (Jan 5,30)

Ježíš neudělal nic, pokud neslyšel Otcův hlas. Představ si, jak odlišný by byl tvůj život, kdybys v každé situaci prosil o Boží radu, a vyhnul se tak potížím, které vznikají, když děláš věci po svém.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Když činíš rozhodnutí, naslouchej Bohu ve svém srdci.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon