Priority

Priority

Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. (Žalm 34,15).

Naší životní prioritou by vždy měl být pokoj. David nás nabádá, abychom o pokoj usilovali, toužili po něm a šli za ním (viz Žalm 34,15). Z toho vidíme, že pokoj je důležitý.

Frustrace a stres jsou přirozenými nepřáteli pokoje. Abychom mohli proti těmto ničitelům pokoje bojovat, je často nezbytné, abychom přehodnotili své priority a opustili věci, které nepřinášejí ovoce.

Pokud chceš žít v Božím pokoji, rozhodni se nepřekračovat své limity. Mnoho věcí ve tvém životě je samozřejmě důležitých, jsou ale všechny skutečně naprosto nezbytné? Zamysli se nad tím na chvíli. Přemýšlej o svém životě; hledej to, co nepřináší žádné ovoce, a začni tyto věci prořezávat. Ten, kdo určuje tvůj časový plán, jsi ty, a jedině ty jej můžeš změnit.

Je velmi důležité, aby ses nepřetížil příliš velkým množstvím závazků. Požádej Boha o moudrost a následuj jeho vedení, abys věděl, do čeho se máš zapojit a jak využívat svou energii. Když to uděláš, zjistíš, že prioritou je vždy čas s ním, všechno ostatní je druhořadé. Když si v životě postavíš na nejvyšší místo Boha a budeš hledat jeho pokyny, jak využít svůj čas a energii, budeš ohromen pokojem, který do tvého života vstoupí.


Můžeš spočinout v ujištění, že Bůh je s tebou ve všem, čemu čelíš. Nejenže ti dává svůj pokoj, on sám je tvým Pokojem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon