Přistupuj k Bohu směle

Přistupuj k Bohu směle

Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. (Židům 4,15–16)

Ježíš chápe naši lidskou slabost, protože byl pokoušen všemi způsoby jako my, ale zůstal bez hříchu. Díky tomu, že Ježíš je náš Velekněz, který se za nás přimlouvá u Otce, můžeme směle přistupovat k Božímu trůnu, abychom přijali milost.

Bůh již zaopatřil vše, co potřebujeme s ohledem na každou lidskou chybu, slabost a selhání. Spasení a neustálé odpouštění našich hříchů jsou dary, které nám Bůh dal, protože jsme přijali jeho Syna, Ježíše Krista. V něm můžeš najít odpuštění každé špatné věci, kterou kdy uděláš.

Boží milost ale neznamená, že se Bůh nechce vypořádat s hříchem v našich životech. Hřích způsobuje otroctví a utrpení. Proto nás Bůh volá, abychom činili pokání. Ačkoli nás Bůh nikdy neodsuzuje, usvědčuje nás z hříchu. Přináší usvědčení, abychom mohli činit pokání, změnili své chování a našli svobodu v Kristu.


Díky Ježíši můžeme získat odpuštění, odložit hříšné chování a směle přicházet k Božímu trůnu milosti. Všechny tyto věci jsou nezbytnými součástmi života v úzkém vztahu s Bohem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon