Přiznej sám sobě pravdu

Přiznej sám sobě pravdu

Hle, ty máš zalíbení v niterné opravdovosti a vskrytu mi dáváš poznat moudrost. (Žalm 51,8)

Pokud máme nějaký problém, Bůh chce, abychom si upřímně přiznali pravdu. Někdy je vhodné říct o tom i někomu dalšímu. Především ale pravdu potřebujeme slyšet my sami.

Když mě lidé žádají o pomoc v této oblasti, často jim říkám: „Běž, podívej se do zrcadla a přiznej ten problém sám sobě.“ Být k sobě upřímný je osvobozující!

Pokud je například tvým problémem to, že tě v dětství rodiče nemilovali a ty jsi následkem toho plný hněvu a hořkosti, rozhodni se vypořádat se s tímto dědictvím jednou provždy. Podívej se do zrcadla a řekni: „Rodiče mě nemilovali, a možná mě nikdy milovat nebudou. Bůh mě ale miluje, a to stačí!“

Nemusíš být jedním z těch, kdo tráví život snahou získat něco, co nikdy mít nebudou. Jestliže jsi dovolil, aby skutečnost, že jsi nebyl milován, ničila tvůj dosavadní život, nedovol, aby to pokračovalo. Můžeš udělat totéž, co udělal David. Přiznej sám sobě: „I kdyby mě opustili můj otec a má matka, Hospodin mě k sobě přivine.“ (Žalm 27,10)

Ať už tě trápí jakýkoli problém, rozhodni se mu čelit. Upřímně si ho přiznej v srdci a přiznej ho i někomu, komu důvěřuješ.


Přiznání pravdy způsobuje, že minulost ztrácí v našem životě svou moc.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon