Pro Boha není nic příliš těžké

Pro Boha není nic příliš těžké

Ach, Panovníku Hospodine! Hle, ty jsi svou velkou silou a svou vztaženou paží učinil nebesa i zemi. Pro tebe žádná věc není nesnadná. (Jeremjáš 32,17)

Existuje mnoho věcí, kterých ve vlastní síle nikdy nedokážeme dosáhnout. Ale s Bohem – v Jeho síle – je všechno možné. Pro našeho Boha není nic příliš těžké!

Bůh chce, abychom věřili ve velké věci. Chce, aby naše očekávání a naše plány v Něm byly tak velké, že nám vezmou dech. Když jsme blízko Bohu, můžeme snít o velkých věcech, protože není nic, co on by nemohl udělat. Jakub nám říká, že „nemáme, protože nežádáme“ (viz Jakub 4,2). To znamená, že můžeme (a měli bychom) být odvážní i ve svých prosbách.

Možná si říkáš, že nemáš dary nebo talenty, abys mohl v životě dokázat velké věci. Pravda je taková, že Bůh nepovolává kvalifikované; on kvalifikuje ty, které povolává. Když prostě budeš k dispozici, Bůh tvůj život použije způsobem, jaký sis nikdy ani nedokázal představit.

Proto Boha ve svém životě neomezuj. Udělej odvážný krok víry a věř, že on může udělat víc, než si dokážeš představit. Jeho plán pro tvůj život je větší a velkolepější, než by sis mohl přát nebo myslet. Jednoduše zkrátka řekni: „Pane, jsem otevřen všemu, co pro mne máš. Věřím, že mi dáš vše, co potřebuji, abych mohl uskutečnit velké plány, které jsi připravil pro můj život. Ve jménu Ježíše!“


Když se necítíš schopný nebo kvalifikovaný, opři se o Pána a přijmi jeho sílu. On ti dá vše, co potřebuješ, abys mohl dosáhnout víc, než sis kdy dokázal představit.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon