Prosby a vytrvalost

Prosby a vytrvalost

… nic nemáte, protože nežádáte. (Jakub 4,2)

Bůh připravil jednoduchý způsob, jak můžeme získat věci, po nichž toužíme, aniž bychom o ně museli s námahou usilovat. Dnešní verš říká, že některé věci nemáme, protože o ně Boha nežádáme. Modlitba nemůže být vyslyšena, pokud není vyslovena. Proto se musíme modlit a prosit. Druh modlitby, kterou o něco žádáme, se jmenuje prosba. Takové modlitby jsou velmi důležité, protože Bůh na zemi nedělá nic, pokud se za to někdo nemodlí a neprosí. Prostřednictvím modlitby tedy spolupracujeme s Bohem. Modlitba je prostředkem pro spolupráci s Bohem v duchovní oblasti. V důsledku toho se pak věci mohou dít i v oblasti přirozené. Modlitba přináší nebeskou moc na tuto zem.

Pokud naše modlitby nejsou rychle zodpovězeny, možná žádáme o něco, co není součástí Boží vůle. Bůh možná s odpovědí čeká, protože formuje naši víru a pomáhá nám budovat naše duchovní svaly, čímž se učíme vytrvalosti a trpělivosti.

Místo abychom se pokoušeli věci uskutečnit sami, máme prosit Boha a přinášet mu své požadavky. Musíme také důvěřovat jeho moudrosti v tom, jak a kdy odpovídá. Modlitba otvírá dveře pro Boží působení, naše snaha získat věci vlastním úsilím nás však pouze přivádí k zoufalství a je překážkou pro Boží jednání. Bůh čeká, až ho poprosíme a budeme zcela důvěřovat jeho cestě a načasování. Když to uděláme, bude mocně jednat v náš prospěch.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh pro tebe chce udělat víc, než si dokážeš představit, začni ho tedy směle prosit.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon