Slova, která říkáš

Slova, která říkáš

V moci jazyka je smrt i život, kdo ho miluje, nají se jeho ovoce. (Přísloví 18,21)

Apoštol Petr nám jasně říká, že schopnost užívat si života a zažívat dobré dny je úzce spojena s pozitivním myšlením a slovy. Pokud změníme způsob, jakým mluvíme, můžeme změnit svůj život!

Naše ústa vyjadřují, co si myslíme, co cítíme a co chceme. Naše mysl se nám snaží diktovat, co si máme myslet, a to nemusí být to, co si myslí Bůh. Naše vůle určuje, co chceme, a nemusí být totéž, co chce Bůh. Naše emoce nám říkají, co cítíme, ale to nemusí být to, co cítí Bůh. Když Bůh očistí naši duši, je připravena nést Boží myšlenky, touhy a pocity; pak začínáme promlouvat slova, která přinášejí život, a ne smrt.

Tvá slova jsou odrazem tvých myšlenek a mají moc přinášet požehnání nebo zkázu nejen do tvého života, ale také do životů mnoha dalších lidí. V První epištole Korintským 2,16 nám Boží slovo říká, že máme Kristovu mysl a držíme se myšlenek, pocitů a záměrů jeho srdce. Nezjevujeme je neustále, denně ale rosteme a jsme přetvářeni ke Kristovu obrazu. Ten, který v nás začal dobré dílo, ho dovede až do dne Krista Ježíše (viz Filipským 1,6). Čím více se přiblížíme k Bohu, tím rychleji prožijeme vítězství ve své mysli, slovech, náladách a špatných postojích.


Bez ohledu na to, co to bude stát, jsem si jistá, že se můžeš změnit, protože se to podařilo i mně. Chtělo to čas a velikou pomoc Ducha svatého, stálo to ale za to.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon