Stěžovat Si Je Hřích!

Vejděte do jeho bran s děkovnými písněmi, na jeho nádvoří s chválami! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu. Žalm 100,4

V listu Efezským 4,29 nás apoštol Pavel vyzývá, abychom nepoužívali žádná špatná slova. Kdysi jsem si neuvědomovala, že to zahrnuje i stěžování.  Za tu dobu jsem se naučila, že reptání a stěžování si poskvrňuje naše životy.

Prostě a jednoduše, stěžovat si je hřích! Toto jednání způsobuje lidem množství problémů a okrádá o radost i ty, kteří to slyší.

Musíme si položit otázku, jak rychle se staneme netrpělivými a začneme naříkat, když uvízneme v dopravní zácpě nebo když čekáme frontu na pokladně obchodu s potravinami nebo jiným zbožím? Jak rychle si všímáme chyb našich přítel a členů rodiny a poukazujeme na ně? Stěžujeme si na práci, místo toho abychom děkovali Bohu, že vůbec máme práci?

Nejlepší protilátkou na stěžování si je vděčnost. Lidé, kteří jsou opravdu vděční, si nikdy nebudou stěžovat. Jsou zaměstnaní děkováním za všechny dobré věci, které mají, a ani si nevšímají toho, nad čím by mohli reptat. V Bibli je napsáno, že máme vejít do Jeho bran s děkováním a chválami. Náš životní cíl tedy musí být – žít každý den životem vděčnosti. Buďme tak pozitivní a vděční, jak jen je to možné. Když večer usínáte, přemítejte o všem, za co můžete být vděční. Ráno, když se vzbudíte, začněte děkováním.  Buďte vděční i za „maličkosti“ a za věci, které se vám zdají samozřejmé: jako třeba místo na parkování, včasné probuzení do práce, pokrm, rodina atd.  Nenechte se odradit, když se něco nepodaří. Neházejte hned flintu do žita. Vydržte, dokud ve svém životě nevybudujete nové návyky a nevyvinete životní postoj vděčnosti. Nešetřete děkováním, vděčnost prohloubí váš vztah s Bohem.


Můžete se začít modlit

„Bože, chci žít s postojem vděčnosti, rozhoduji se, že s tím začnu již dnes. Děkuji Ti, že mne tolik miluješ a žehnáš mi. Pomoz mi vidět všechny pozitivní věci v mém životě a být za ně vděčný.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon