Svoboda od úzkosti

Svoboda od úzkosti

Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: „Co budeme jíst?“ nebo: „Co budeme pít?“ nebo: „Co si oblečeme?“ Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. (Matouš 6,31–32)

Starosti nás naplňují strachem a úzkostí a nutí nás přemýšlet: Co když budu mít nedostatek? Jak si najdu jinou práci? Co když se mi nebude dařit? Jinými slovy: Co budu dělat, jestli se o mě Bůh nepostará?

Místo abychom v dobách nejistoty vyznávali Boží zaslíbení, mluvíme často o svých obavách a frustracích. To jen zhoršuje situaci, a problémy pak vypadají horší, než ve skutečnosti jsou.

Starosti a úzkost jsou to, co lidé prožívají, když nevědí, že mají nebeského Otce, který je bezpodmínečně miluje. My víme, že náš nebeský Otec je nám nablízku a slíbil, že nám zajistí vše, co potřebujeme. Je důležité, abychom na to pamatovali, jednali ve víře a každý den důvěřovali Bohu. Možná budeme v pokušení propadnout obavám, to ale ještě neznamená, že takovému pokušení musíme podlehnout!

Ježíš tě ujišťuje, že tvůj nebeský Otec ví o všech tvých potřebách dřív, než ho o něco požádáš. Proč by sis tedy měl dělat starosti? Místo toho už předem děkuj Bohu za jeho zaopatření.


„Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.“ (Matouš 6:33)

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon