Usiluj jen o jedno

Usiluj jen o jedno

O jedno jsem Hospodina žádal, to jedno jsem hledal: Abych přebýval v domě Hospodinově po všechny dny svého života, abych mohl hledět na Hospodinovu nádheru a abych mohl přemítat v jeho chrámu. (Žalm 27,4)

Kdybys věděl, že můžeš požádat jen o jednu věc, co by to bylo? David usiloval jen o jednu věc: aby mohl přebývat v Boží přítomnosti.

Být blízko Bohu by mělo být naší nejvyšší životní prioritou. Někdy jsme ale tak zaneprázdněni záležitostmi každodenního života, že zanedbáme to nejdůležitější – čas s Bohem, kdy ho poznáváme a hledáme jeho vůli.

Mnoho lidí se snaží naplnit prázdnotu ve svém životě novým autem, povýšením v práci, mezilidskými vztahy nebo nějakou jinou věcí. Ale to se jim nikdy nepodaří, protože každý z nás má ve svém srdci místo, které dokáže zaplnit jenom Bůh. Hledej nejprve Boha a ostatní věci děj až na druhé místo. Když budeš mít Boha vždy na prvním místě, budeš nad míru požehnaný.


Jenom Bůh ti může dát dokonalou radost, pokoj, uspokojení a učinit tě skutečně šťastným.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon