Usiluj o Boha

Usiluj o Boha

… má duše přilnula k tobě. Podpírá mě tvá pravice. (Žalm 63,9)

Pamatuji si prázdnotu, kterou jsem prožívala před lety, když jsem si uvědomila, že znám jen dočasné štěstí, ne však hlubokou a uspokojující radost. Můj vztah s Bohem byl velmi podobný vztahu, který s ním měli Izraelci: mohli ho vidět jen z dálky, zatímco Mojžíš s ním mluvil tváří v tvář. Chtěla jsem se k Bohu přiblížit, netušila jsem ale, jak to udělat.

Je možné, že prožíváš totéž. Já jsem žila podle zákona, jednala jsem podle toho, co učila má církev, a očekávala jsem, že mi rutina dobrých skutků přinese pokoj, radost a duchovní sílu, kterou Bible zaslibuje. Místo toho jsem byla hluboce zklamaná, protože se zdálo, že nic z toho nefunguje. Teprve když jsem se naučila přestat „dělat“ spoustu věcí pro Boha a místo toho „jen“ být ve vztahu s ním, začala jsem prožívat pokoj a naplnění od Pána.

Pokud chceš Boží požehnání a moc, hledej usilovně Boha a dychtivě po něm touži. Odlož ostatní věci stranou a jdi za ním. Dělej to, o čem mluvil David: usiluj jen o jednu věc, a to je, být v Boží přítomnosti (viz Žalm 27,4).


Věřím, že jediná věc, která může uspokojit naši hlubokou vnitřní touhu, je, každý den poznávat Boha důvěrněji než doposud. 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon