Už žádná nejistota

Už žádná nejistota

Hospodin je nepřístupným hradem utlačených, je nepřístupným hradem v dobách soužení. (Žalm 9,10)

Každý z nás někdy zažil určitou míru nejistoty. Někdy chceme vykročit a něco udělat, při pomyšlení na to nás však zaplaví pocit nejistoty. To ale není Boží plán pro náš život. Bůh chce, abychom chodili ve víře a důvěře.

Nejistota přináší utrpení a snaží se, abychom byli tak plni pochybností, že nebudeme dělat to, co po nás Bůh chce, a nepřijmeme nic z toho, co pro nás připravil.

Pokud svou víru postavíme na tom, co Bůh říká ve svém Slově, můžeme žít bez nejistoty. Když otevřeme ústa a budeme vyznávat to, co Pán říká nám a co říká o nás, dá nám jeho Slovo sílu překonat strach, nejistotu a pochybnosti.

Pokud zjistíš, že se snažíš vyhnout konfrontaci s nějakým problémem kvůli strachu nebo nejistotě, začni se modlit a požádej Boha, aby pro tebe udělal to, co zaslíbil ve svém Slově: aby šel před tebou a připravil ti cestu.


Pros Boha, aby posílil tvého vnitřního člověka, aby tě naplnila jeho síla a moc a nepřemohlo tě pokušení podlehnout strachu

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon