Víra je činná

Víra je činná

Apoštolové řekli Pánu: „Přidej nám víry!“ (Lukáš 17,5)

Mnoho lidí se modlí, aby měli „velkou víru“, a možná jsi jedním z nich. Víra ale nepřichází jen prostřednictvím modlitby. Roste krok za krokem, když kráčíme v poslušnosti a činíme to, co od nás Bůh žádá. Někdy nás může dokonce požádat, abychom udělali něco, s čím nemáme žádné zkušenosti a čemu nerozumíme. Když ale vykročíme, zažijeme Boží věrnost a naše víra poroste.

Bůh někdy dává lidem dar víry pro jistou situaci v jejich životě. Obecně ale víra roste díky zkušenostem. Tvá víra se prohlubuje, sílí a roste, když ji uplatňuješ.

V dnešním verši učedníci požádali Ježíše, aby posilnil jejich víru. Jeho odpovědí bylo, že musejí víru uplatňovat, aby mohla růst (viz Lukáš 17,6). Totéž platí i v dnešní době. Jedním ze způsobů, jak dáváme svou víru najevo, je naše jednání. Víra často vyžaduje akci. Je jasné, že jsou chvíle, kdy Bůh chce, abychom na něho čekali a nechali ho jednat. Jindy ale potřebujeme víru prokázat svými skutky. Chceme-li růst ve víře, musíme být ochotni čekat nebo jednat v souladu s tím, co nám Bůh říká. Naše víra však neporoste, dokud nezačneme něco dělat.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Prokazuj svou víru svými skutky.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon