Volný přístup

Volný přístup

Skrze něho jsme získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. (Římanům 5,2)

V našem duchovním životě všechno závisí na naší osobní víře v Boha, na našem osobním vztahu s ním a na schopnosti slyšet jeho hlas. Můžeme se radovat ve vztahu s Ježíšem. Díky jeho smrti na kříži máme volný přístup k nebeskému Otci. Díky víře můžeme mít intimní a dynamický vztah s Bohem.

Miluji verš z listu Efezským 3,12 a nedávno jsem ho do hloubky studovala. Je zde řečeno: „V něm [v Kristu] smíme otevřeně a s důvěrou skrze jeho víru přistupovat k Bohu.“ Když jsem přemýšlela o tomto verši, doslova mě nadchl. Uvědomila jsem si, že jako obyčejní lidé máme prostřednictvím modlitby v každém okamžiku volný přístup k Bohu a můžeme slyšet jeho hlas, kdykoli chceme nebo potřebujeme. Můžeme k němu přistupovat směle, bez výhrad a beze strachu, v úplně svobodě. Není to úžasné? Osobní víra v Boha otvírá dveře k neomezené pomoci od něj a nerušené komunikaci s ním.

Takže přistupuj k Bohu s důvěrou, že tě miluje, touží s tebou mít společenství, chce ti naslouchat a chce k tobě mluvit.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Očekávej, že uslyšíš Boží hlas a že tě Duch svatý povede.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon