Vyslovuj Boží modlitby

Vyslovuj Boží modlitby

Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše. (Izajáš 55,9)

Myslím, že jedním z důvodů, proč se někdy v modlitbě cítíme nenaplnění, je, že trávíme tolik času svými vlastními modlitbami. Ale věř mi, existuje lepší a účinnější způsob. Můžeš vyslovovat Boží modlitby. Abych byla upřímná, pokud se modlím svou modlitbu, mohu se za něco modlit patnáct minut a stále mám pocit, že mi něco chybí. Když se nechám vést Duchem svatým a vyslovuji Boží modlitby, mohu říct dvě věty a cítím se naplněná.

Zjistila jsem, že modlitby vedené Duchem jsou obvykle jednodušší a kratší než moje. Jsou přímočaré a věcné. Když se modlím Božím způsobem, naplní mě na konci pocit, že je úkol splněn. Když se modlíme vlastním způsobem, často se zaměřujeme na tělesné věci a okolnosti; jestliže nás ale povede Bůh, budeme se modlit za věci, které mají věčnou hodnotu a význam, jako je čistota našich myšlenek a pohnutek a hlubší vztah s Bohem. Požádej Boha, aby tě naučil vyslovovat jeho modlitby místo tvých vlastních. Tvůj čas modliteb bude pak mnohem více naplňující.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Vyslovuj Boží modlitby, a ne své vlastní.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon