Vytrvalost zdokonaluje

Vytrvalost zdokonaluje

Za Hospodinem, svým Bohem, jděte, jeho se bojte, jeho příkazy zachovávejte, jej poslouchejte… (Deuteronomium 13,5)

Jakmile se naučíš naslouchat a slyšet Boží hlas, je důležité, abys ho poslechl ve všem, co ti říká. Poslušnost zvyšuje kvalitu tvého obecenství s Bohem a posiluje tvou víru. U naslouchání a poslušnosti platí, že „vytrvalost zdokonaluje“. Jinými slovy, když vytrváš, získáš zkušenosti a budeš si stále jistější. K dosažení bodu, kdy budeš plně podřízen Božímu vedení, budeš potřebovat vytrvalost a trénink. Přestože víme, že jeho cesty jsou dokonalé a že jeho plány vždycky fungují, když nás Bůh požádá, abychom udělali něco, co vyžaduje osobní oběť, stále si chceme dělat věci po svém. Nebo se bojíme, že jsme neslyšeli dost jasně, a proto jsme v jednání příliš opatrní.

Neboj se obětí a neměj strach z chyb. V životě je mnoho věcí, které jsou horší, než se mýlit. Ježíš řekl: „Následuj mě.“ Pevně věřím, že pokud ze všech sil usilujeme, abychom Boha slyšeli, pak musíme „vykročit a zjistit“, zda jeho hlas skutečně slyšíme, nebo ne. Když budeme kvůli strachu ustupovat, pak ve své schopnosti slyšet Boha nikdy nedosáhneme pokroku.

Ježíš přeci neřekl: „Ujměte vedení a já vás budu následovat.“ Naučila jsem se, že se vyplatí rychle poslechnout ve všem, co mi Bůh řekne, protože když to neudělám, mohu si být jistá, že budu nešťastná.

Když se naše děti učí chodit, nezlobíme se na ně, když upadnou. Víme, že se učí, a pomáháme jim. Stejným způsobem jedná i Bůh. Pokud budeš chodit ve víře, a ne ve strachu, naučí tě slyšet svůj hlas.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Naslouchej, rozlišuj a směle uposlechni.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon