Vytvářej správnou atmosféru

Vytvářej správnou atmosféru

Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. (Římanům 12,18)

Jestli chceš slyšet Boha, musíš vytvořit atmosféru, do níž může přijít jeho přítomnost. Atmosférou mám na mysli prostředí nebo převažující náladu, které tě obklopují. Atmosféra je tvořena našimi postoji. Některé z nich náš vztah s Bohem posilují, jiné zase ztěžují. Pokud chceš slyšet Boha, potřebuješ atmosféru pokoje. Tu si můžeš udržet postojem víry a ochotou odpustit všem, na něž se hněváš.

V prostředí hádek cítíš napjatou atmosféru. Stejně tak můžeš vnímat pokoj, když jsou lidé a situace v klidu. Měli bychom se snažit všude kolem sebe vytvářet pokojnou atmosféru, protože uprostřed zmatku nebudeme schopni slyšet Boha. Postoj svárlivosti a neshody nevytvoří atmosféru, v níž by k tobě Bůh mohl mluvit. Bude k tobě mluvit v atmosféře pokoje, kde tvé srdce a mysl budou v klidu a plné lásky.

Jestli tedy chceš být schopen si vychutnat plnost Boží přítomnosti, musíš kolem sebe a ve svém srdci udržovat atmosféru, která ti umožní Pána ctít. Pokud chceš slyšet Boha, musíš své špatné postoje vydat Pánu Ježíši Kristu a usilovat o atmosféru, v níž budeš moci cítit jeho přítomnost a slyšet jeho hlas.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh tě povolal, aby ses stal tím, kdo působí pokoj.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon