Z jámy do královského paláce

Z jámy do královského paláce

Farao tedy řekl Josefovi: Potom, co ti Bůh dal toto všechno poznat, nikdo není tak rozumný a moudrý jako ty. Ty budeš nad mým palácem a podle tvých příkazů se bude řídit všechen můj lid. Budu tě převyšovat pouze trůnem. (Genesis 41,39–40)

Jáma je příkop, past nebo nástraha. Znamená zkázu. Satan nás vždy chce zavést do jámy.

Josef byl svými bratry prodán do otroctví. Nejprve ho hodili do jámy a chtěli ho tam nechat zemřít, Bůh ale měl jiné plány. Nakonec ho prodali do otroctví do Egypta, a on tam byl uvržen do vězení za to, že odmítl narušit svou bezúhonnost. Bůh ale Josefovi prokazoval milost na každém místě, kam se dostal. Nakonec byl povýšen do královského paláce a stal se druhým v zemi po faraonovi.

Jak se Josefovi podařilo dostat se z jámy do královského paláce? Věřím, že klíčem byl jeho pozitivní postoj, odhodlanost nebýt zahořklý a rozhodnutí odvážně důvěřovat Bohu. Přestože to vypadalo, že byl v mnoha situacích poražen, odmítl se vzdát důvěry v Boha.

Josef měl správný postoj. Věděl, že Bůh má vše ve svých rukou, i když to vypadalo, že se okolnosti v jeho životě vymykají kontrole. Totéž platí i ve tvém životě. Pokud si udržíš pozitivní postoj a budeš vědět, že Bůh má vše pod kontrolou, můžeš se dostat z jámy do královského paláce způsobem, jaký sis nikdy nepředstavoval.


Bez ohledu na to, jaký byl tvůj začátek, můžeš se dočkat skvělého konce!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon