Živé poselství ve tvém srdci

Živé poselství ve tvém srdci

Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Budeš nad ním rozjímat ve dne i v noci, abys zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a tehdy budeš rozumně jednat. (Jozue 1,8)

Boží slovo je zjevením Božích myšlenek, které byly zapsány na papír, abychom je mohli studovat a uvažovat o nich. Ukazuje, co si Bůh myslí o každé situaci a tématu.

Abys mohl být blízko Bohu, je nezbytné, aby se Boží slovo stalo ve tvém srdci živým poselstvím. Toho můžeš dosáhnout rozjímáním nad Písmem, kdy dovolíš, aby se jeho myšlenky staly tvými myšlenkami. Když to budeš dělat, začne se v tobě rozvíjet Kristova mysl. Proto ti doporučuji, aby sis zamiloval Boží slovo a dovolil, aby se ve tvém životě stalo světlem, které tě povede.

Písmo nám říká, že pokud Boží slovo uvedeme do praxe, budeme schopni dosáhnout v životě úspěchu (viz Jozue 1,8). Rozjímání nebo přemýšlení o slovech Písma má moc ovlivnit každou oblast našeho života. V knize Přísloví dokonce čteme, že Hospodinova slova jsou zdrojem zdraví a uzdravení pro naše těla (viz Přísloví 4,20–22).

Pamatuj na zásadu setí a sklizně. Čím víc času věnuješ studiu Slova a rozjímání nad ním, tím větší bude tvá sklizeň.


Pán zjevuje své myšlenky těm, kteří pilně čtou jeho Slovo.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon