Živí pro Boha

Živí pro Boha

Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,11)

Lidé, kteří nejsou spasení, jsou duchovně mrtví. To znamená, že si nemohou užívat společenství s Bohem a nemohou vnímat pobídky Ducha svatého a řídit se jimi. Jsou omezení na své přirozené nebo intelektuální znalosti a na svůj zdravý rozum; nemohou si užívat privilegia žít na základě Božího zjevení. Když jsme se ale znovu narodili, duchovně jsme ožili. Bůh k nám může mluvit a ukazovat nám věci, které bychom bez Božího zjevení nemohli vědět.

V minulosti jsem zastávala pozice a vykonávala práci, pro které jsem neměla všechny potřebné přirozené znalosti. Měla jsem ale důvěrný osobní vztah s Pánem, a on mě vedl a umožnil mi dělat i věci, pro něž jsem nebyla plně vybavena.

Nikdy jsem nestudovala, jak vést službu nebo jak efektivně využívat hromadné komunikační prostředky. Bůh ale mě i tým Joyce Meyer Ministries vybavil vším, co potřebujeme k různým způsobům naší služby, včetně využívání hromadných sdělovacích prostředků po celém světě. Duch svatý nás vede krok za krokem. S každým krokem, který podnikneme, nás učí a ukazuje nám, co máme dělat dál.

I tebe Bůh vybaví, abys mohl dělat to, k čemu tě povolal, jestli s ním budeš mít společenství. Pokud budeš usilovně Boha hledat a budeš naslouchat jeho hlasu, povede tě nadpřirozenými způsoby. Naučí tě, jak v životě naplnit jeho záměry. Ty mohou být mnohem větší než cokoli, k čemuž jsi v současné době uzpůsoben nebo co si dokážeš představit.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh tě vybaví vším, co potřebuješ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon