Život v Božím království

Život v Božím království

Vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. (Římanům 14,17)

Boží království se skládá z věcí, které jsou mnohem důležitější a prospěšnější než pozemský majetek. Bůh nám žehná materiálními věcmi, ale jeho království je mnohem víc než tyto věci: je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.

Spravedlnost není výsledkem toho, co děláme, ale toho, co pro nás udělal Ježíš (1. Korintským 1,30). On vzal náš hřích na sebe a dal nám svou spravedlnost (2. Korintským 5,21). Když uvěříme této pravdě a osobně ji přijmeme, můžeme žít ve svobodě a radovat se ze života, který nám Ježíš vydobyl svou smrtí na kříži.

Pokoj je něco tak nádherného. Dobře vystihuje život v Božím království. Proto usilujeme o pokoj, toužíme po něm a následujeme ho (Žalm 34,14; 1. Petrova 3,11). Čím blíže jsme Bohu, tím více chápeme, že Ježíš je náš pokoj (Efezským 2,14). Boží vůlí pro nás je, abychom se těšili z Božího pokoje, který převyšuje veškeré porozumění (Filipským 4,7).

Radost může být cokoliv od klidného potěšení až po extrémní veselí. Radost zkrášluje naši tvář, zlepšuje naše zdraví a kvalitu našeho života. Je svědectvím pro druhé a dává nám zbožný pohled na život (Nehemjáš 8,10).

V Božím slově čteme: Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno (Matouš 6,33).


Neexistuje nic lepšího než život v Božím království.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon