Zůstaň v rovnováze

Zůstaň v rovnováze

Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. (1. Petrova 5,8)

Když budeš naslouchat Duchu svatému, zůstaneš v rovnováze v každé oblasti svého života. Duch nám řekne, když utrácíme příliš mnoho peněz nebo naopak příliš málo, když příliš mnoho mluvíme nebo jsme naopak příliš dlouho zticha, dá nám najevo když příliš moc odpočíváme nebo si naopak nedopřejeme potřebný odpočinek. Kdykoli něco děláme příliš mnoho nebo příliš málo, jsme v nerovnováze.

Dnešní verš říká, že máme být střízliví, aby nad námi satan nemohl vyzrát. U mě celá léta těžil z toho, že jsem neměla vyvážený přístup k práci. Myslela jsem si, že celý můj život se musí točit kolem práce. Dokud jsem pracovala a dosahovala výsledků, necítila jsem vinu, kterou na mě ďábel házel. Mé nutkání ustavičně pracovat ale nebylo od Boha, nepomáhalo mi dosáhnout v životě rovnováhu. Práce je dobrá věc, potřebovala jsem ale také odpočívat a užívat si života.

Když se denně snažíš slyšet Boží hlas, pros Pána, aby ti ukázal nějakou oblast ve tvém životě, která není v rovnováze, a spolupracuj s ním na nutných změnách. V životě máme mnoho věcí, které musíme zvládat, a proto není nijak těžké dostat se z rovnováhy. Bůh však je vždy ochoten, pomoci nám i v této oblasti. Jednoduše se ho zeptej, jestli něco přeháníš nebo naopak zanedbáváš, a proveď změny, které ti doporučí.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: S Boží pomocí zůstaň v rovnováze.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon