Kulalamika ni dhambi!

Kulalamika ni dhambi!

Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru; Nyuani mwake kwa kusifu; Mshukuruni, lihimidini jina lake.  —Zaburi 100:4

Katika Waefeso 4:29, mtume Paulo anatuamuru tusitumie lugha yoyote isiyofaa au ya uchafu. Wakati mmoja, sikujua kwamba hii ilikuwa ni pamoja na kulalamika, lakini tangu hapo nilijifunza kwamba kunung’unika na kulalamika hunajisi maisha yetu

Ukweli ni huu, kulalamika ni dhambi! Inasababishia watu matatizo mengi na huharibu furaha ya mtu yeyote anayesikiliza.

Tunahitaji kujiuliza, jinsi tunavyokuwa naharaka kukosa subira na kuanza kulalamika tunapokamatwa katika msongamano wa magari au wakati tunasubiri kwenye njia za kusafiri katika maduka ya vyakula au maduka yoyote yale? Je! Ni haraka gani tunaweza kuona na kuelezea makosa yote ya marafiki zetu au wa familia? Je! Tunalalamika juu ya kazi yetu wakati tunapaswa kumshukuru Mungu kwamba tuna moja?

Dawa bora kwa kulalamika ni shukrani. Watu wenye shukrani hawawezi kulalamika. Wanashugulika sana kushukuru kwa vitu vyote vizuri hadi hawana muda wa kutambua mambo ambayo wanaweza kulalamikia.

Biblia inasema kwamba tunapaswa kuingia katika malango ya Mungu kwa sifa na shukrani. Wewe na mimi tunahitaji kuifanya kuwa lengo la kila siku la kuishi maisha ya shukrani. Hebu kuwa na mtazamo chanya na shukrani iwezekanavyo.

Jaribu kulala usiku ukifikiri kila kitu unachopaswa kushukuru. Hebu liwe jambo la kwanza unalotenda asubuhi. Shukuru Mungu kwa vitu “vidogo” au vitu ambavyo unaweza kuchukulia kama kawaida: nafasi ya kuegesha gari, kuamka wakati wa kazi, chakula, familia yako … Usivunjike moyo wakati unashindwa, lakini usikate tama na kuachana na mambo. Endelea mpaka utengeneze tabia mpya na wewe unaishi na mtazamo wa shukrani.

Kuwa na ukarimu na shukrani yako. Itaboresha uhusiano wako na Bwana.


Ombi La Kuanza Siku

Mungu, nataka kuishi na mtazamo wa shukrani, kuanzia hivi sasa! Ninakushukuru sana kwa kunipenda na kunipa baraka. Nisaidie kuona mambo mazuri ya maisha ili nipate kushukuru.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon