Kujidhibiti hutumika kwa kila eneo

Kujidhibiti hutumika kwa kila eneo

Nami nitamwomba Baba, naye atawapa Msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele; ndiye Roho wa kweli; ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala haumtambui; bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Yohana 14:16,17

Kuna jumbe fulani katika Biblia zinazohusika na kila kitu-kujidhibiti ni moja yao. Haijalishi aina gani ya shida tuliyo nayo katika maisha yetu, kujidhibiti huja katika kila eneo. Ikiwa hatujipi nidhamu wenyewe, hisia zetu zitatutawala na maisha yetu yatakuwa mabaya.

Kujitahidi kujitegemea kuna maana ya kuishi kwa kiasi. Kila kitu katika maisha inahitaji maamuzi bora na nidhamu ili iweze kutokea. Matatizo yetu mengi ni matokeo ya moja kwa moja ya ukosefu wa nidhamu. Deni ya kifedha hutokea wakati hatuwezi kudhibiti tabia zetu za matumizi, afya mbaya hutokea wakati hatuwezi kudhibiti tabia zetu za kula, nk.

Ikiwa uko katika hali ambayo inaonekana kuwa ya kutisha sana, ni nidhamu na udhibiti wa kiasi kikubwa inaweza kuhitajika. Cha kushangaza, Mungu ametupa Roho Mtakatifu kuishi ndani yetu na kutusaidia.

Ikiwa umezaliwa tena, una Roho wa Kristo ndani yako – kamili na matunda ya kujidhibiti. Huenda ukaiendeleza, lakini ujue kwamba iko pale. Una uwezo wote unaohitaji. Fanya uamuzi wa kuendeleza kujidhibiti kupitia uhusiano wako na Roho Mtakatifu.

OMBI LA KUANZA SIKU

Mungu, asante kwa kunipa matunda ya nidhamu na kujidhibiti. Kwa uwezo wa Roho wako ndani yangu, nitafanya yale unayoniambiwa nifanye na sio kudhibitiwa na hisia zangu

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon