Apģērbjot Dieva dāvāto taisnību

Apģērbjot Dieva dāvāto taisnību
“To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība.” — 2. Korintiešiem 5:21
Lūk, divi ļoti svarīgi jautājumi, ko sev pajautāt:
Vai es zinu, ka es esmu Kristū?
Vai es dzīvoju taisnībā?
Pārāk daudzi no mums nemaz nespēj pienācīgi atbildēt uz šiem jautājumiem, un tas viņiem neļauj pilnībā dzīvot Dieva ieplānotajā brīvībā un mierā.
Bībelē teikts, ka brīdī, kad pieņemam Jēzu Kristu kā savu Pestītāju, Dievs no mums paņem mūsu grēku un dāvā Savu taisnību. Tā ir dāvana, un mums tā nav jānopelna. Tomēr mums tā ir jāuzvelk. Ikreiz, kad to izdarām, mēs saņemam mieru.
Kad tu zini, kas esi Kristū, tu iegūsti mieru un pārliecību, ka Dievs vienmēr tev dos to, kas tev vajadzīgs, lai izdarītu to, kas tev jāizdara. Kad tu zini, ka Viņš tevi mīl, un, ka Viņš par tevi ir nomiris, tu vari katru dienu pamosties un piecelties apņēmības pilns darīt labāko, lai parādītu savu mīlestību Dievam.
Kad tu zini, kas esi Kristū, tu vari apģērbt un dzīvot taisnībā, ko Viņš tev ar savu nāvi ir dāvājis. Kad tu piedzīvo Viņa mīlestību, tava dabiskā reakcija ir dzīvot Viņa godam ar visu, kas tu esi un kas tev pieder.

Lūgšanas piemērs

“Kungs, es gribu nemitīgi apzināties, kas es esmu Tevī. Palīdzi man atcerēties visu, ko esi izdarījis manā labā, lai es katru dienu varu dzīvot Tavā taisnībā.”
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon