Lūdz vienotībā, dzīvo vienotībā

“Svētīgi (tādi, kas bauda apskaužamu laimi, garīgu labklājību – ar dzīvesprieku un piepildījumu, priecīgi par Dieva labestību un pestīšanu, neatkarīgi no ārējiem apstākļiem) miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.” (MATEJA 5:9)

Vienotības lūgšana ir iedarbīga vienīgi tad, ja tie, kas sanākuši uz kopīgu lūgšanu, arī savā ikdienā dzīvo vienprātībā. Dzīvot vienprātībā nenozīmē, ka visiem vienmēr ir vienādas domas un viedokļi, bet gan to, ka starp mums valda saskaņa un vispusīga cieņa. Izpaliek tas, kas rada strīdus un šķelšanos – piemēram, savtīgums, dusmas, rūgtums, greizsirdība, nosodījums vai salīdzināšanās. Dzīvot saskaņā ir līdzīgi kā spēlēt vienā komandā – visi strādā kopā, cits citu atbalsta un iedrošina, tic un uzticas, dzenoties pēc viena mērķa un svinot kopīgu uzvaru.

Vienotības lūgšana ir ļoti spēcīga, bet tā sasniedz pilnu potenciālu vienīgi tad, kad paši lūdzēji pieliek pūles, lai arī dzīvotu vienotībā. Piemēram, ja mēs ar Deivu dzīvotu strīdos un nesaskaņās, bet gribētu piedzīvot vienotas lūgšanas spēku, kad esam nonākuši spiedošā situācijā, nekas nesanāktu. Mums jādzīvo citam ar citu cieņpilni un mierpilni. Pielāgojies citiem cilvēkiem un apstākļiem, lai kļūtu par miera nesēju un miera uzturētāju (sk. Romiešiem 12:16).

Ir jāpieliek pūles, lai uzturētu vienotību, bet spēks, kas tiek atbrīvots, kad lūdz cilvēki, kas arī ikdienā dzīvo vienotībā, tas ir tā vērts.


Dieva vārds šodienai: Ir vieglāk nesākt strīdēties, nekā nomierināties pēc tam, kad esi izstrīdējies.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon